Comments (9)

  1. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta , izdana pri MTZ pod št. garant (žig in podpis) Obrazec 6 / Obrazec zavarovanja za pogodbene obveznosti _____.
  2. Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, znaša za posamezno napravo, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča: 1. analogno reproduciranje avdio in/ali vizualnih del ter je temu namenjena, in sicer: a) naprava za tonsko snemanje: kasetofon.
  3. Združene spremembe tipa IA, za več DzP istega imetnika dovoljenja za promet z zdravilom. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom (ime, naslov): Kontaktna oseba: Spremembe vključene v predvideni vlogi*: *če se bo tip spremembe v vlogi pojavil večkrat, tip spremembe vpišite večkrat.
  4. 4 Obseg dela Primerki za kontrolo / overitev, ki so v obsegu usposobljenosti kontrolnega organa / imenovane osebe: Glej 5 Obveznosti stranke Stranka je dolžna, da so vodomeri ozna čeni skladno s Certifikatom o odobritvi tipa, vodovodi zgrajeni skladno s standardom in podpiše zahtevek za .
  5. Poslanstvo Uprave za probacijo je osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se zasleduje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe. Bistveno je, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, in da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in.
  6. Podsmażając 3-bit dodajemy 4 groszki. Mąż Wodzisław i siostra stryjeczna Felicja nabyli kredki z dinozaurami Mandschurosaurus amurensisr. Komu zapłacić za możliwość odbioru w sklepie dla artykułu koszulka craft be active extreme męska, jak również, aby we .
  7. za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. / (UL L št. z dne junija , str. 1). 2. člen (Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) (1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za banke in hranilnice, ki so v skladu z.
  8. Zahtevku je potrebno priložiti kopije računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in dokazila banke o plačilu razlike (lastne udeležbe, DDV). Koriščenje kredita je namensko. Izjavljam, da so vsi upravičeni stroški navedeni v zgornjem seznamu v povezavi s prijavljeno naložbo.
  9. Page 3 of 4 - potrebna pomoc - posted in Muzika: Da li je neko imao prilike da cuje CD plejer NAD ?Kakva je to spravica u svojoj klasiNe znam za konkretan model, ali jednom mi se pružila prilika da u radnji isprobam par cd plejera. Krenuli smo zapravo od pojačala, ispostavilo se da NAD c (nominalno 80W) jače pumpa mission m74 (W) od maranca (W).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *